[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1383/02/12
عنوان فیش : مردم, اسلام, ترس دشمن
کلیدواژه(ها) : مردم, اسلام, ترس دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ترس دشمن از ایران،ترس ازملت است؛ترس ازاسلام است.