[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1383/01/02
عنوان فیش : عدالت, عدالت‏خواهی, خدمت به مردم, خدمت, رفتار دینی, اجرای عدالت
کلیدواژه(ها) : عدالت, عدالت‏خواهی, خدمت به مردم, خدمت, رفتار دینی, اجرای عدالت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
رفتار دینى یعنى گسترش عدالت در جامعه و خدمت به آحاد مردم.