[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم‌ - 1382/10/18
عنوان فیش : عزت ملی
کلیدواژه(ها) : عزت ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
ملت ایران ملتی است مستقل، آزاد، هوشمند و به شدّت به هویّت ملی و اسلامی خود علاقه‏مند؛ از هرگونه تهدیدی به شدّت بیزار و متنفّر و غیر پذیرای دخالت خارجیها و سلطه‏ی بیگانه؛ ملتی آقا و عزّتمند که هرکس با این ملت از در صلح و مسالمت و دوستی و تعامل معمولی وارد شود، با ملتی خوب، پذیرا و علاقه‏مند روبه‏رو می‏شود؛ اما اگر کسی بخواهد به این ملت زور بگوید، تهدید کند، قصد سلطه‏ی بر آن را داشته باشد و دائم چنگ و دندان به آن نشان دهد، معلوم است که این ملت، ملتی نیست که زیر بار کسی برود.