[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای شورای شهر و شهردار تهران‌ - 1382/09/17
عنوان فیش : فضائل اخلاقی, آراستگی به فضائل اخلاقی, اخلاق اسلامی, رفع مشکلات, مشکلات سر راه
کلیدواژه(ها) : فضائل اخلاقی, آراستگی به فضائل اخلاقی, اخلاق اسلامی, رفع مشکلات, مشکلات سر راه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
خیلی از مشكلات ما ناشی از دور شدن از فضایل اخلاقی است.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای شورای شهر و شهردار تهران‌ - 1382/09/17
عنوان فیش : فضائل اخلاقی, آراستگی به فضائل اخلاقی, اخلاق اسلامی
کلیدواژه(ها) : فضائل اخلاقی, آراستگی به فضائل اخلاقی, اخلاق اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هرچه از فضایل اخلاقی فاصله بگیریم، مشكلات و گره‌های زندگی پیچیده‌تر و بیشتر خواهد شد. باید خود را به اخلاق اسلامی و ملكات فاضله‌ی اسلامی نزدیك كنیم.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای شورای شهر و شهردار تهران‌ - 1382/09/17
عنوان فیش : آراستگی به فضائل اخلاقی, اخلاق اسلامی, فضائل اخلاقی, رفع مشکلات, مشکلات سر راه
کلیدواژه(ها) : آراستگی به فضائل اخلاقی, اخلاق اسلامی, فضائل اخلاقی, رفع مشکلات, مشکلات سر راه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هرچه از فضايل اخلاقى فاصله بگيريم، مشكلات و گره‌هاى زندگى پيچيده‌تر و بيشتر خواهد شد.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای شورای شهر و شهردار تهران‌ - 1382/09/17
عنوان فیش : آراستگی به فضائل اخلاقی, اخلاق اسلامی, فضائل اخلاقی, امانت, حق‏‌طلبی
کلیدواژه(ها) : آراستگی به فضائل اخلاقی, اخلاق اسلامی, فضائل اخلاقی, امانت, حق‏‌طلبی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر امروز ما در برخى زمينه‌ها دچار مصيبت هستيم، به‌خاطر اين است كه اين اخلاق حسنه‌ى مهم اسلامى را فراموش كرده‌ايم - امانت، درستكارى، حق‌طلبى، زيبايى‌طلبى.