[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار دانش‌آموختگان نیروهای سه‌گانه ارتش - 1382/06/29
عنوان فیش : نیروهای مسلح, جوان, دانشجویان و فارغ‌التحصیلان نظامی
کلیدواژه(ها) : نیروهای مسلح, جوان, دانشجویان و فارغ‌التحصیلان نظامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
افسران جوان ما با ذخیره‌ی ایمان و شجاعت و کارآمدی و کاردانی، می‌توانند برای آینده‌ی کشور و ملتشان تأثیرهای عمیق و بزرگی داشته باشند.