[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار دانش‌آموختگان نیروهای سه‌گانه ارتش - 1382/06/29
عنوان فیش : احساس مسئولیت
کلیدواژه(ها) : احساس مسئولیت
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
جوانان عزیز! از امروز شما وارد عرصه‌ی خدمتگزاری در ارتش خواهید شد. همه‌ی نقشها حائز اهمیت است. در هر نیرو و در هر مسئولیتی که هستید و هر خدمتی که به شما واگذار شده است، در برابر آن احساس مسئولیت و نیز احساس توانایی کنید. هم احساس کنید که موظّف و مسئولید که این کار را به بهترین وجه انجام دهید، هم عمیقاً احساس کنید که بر این کار توانایید؛ و حقیقت، همین است.

مربوط به :بیانات در دیدار دانش‌آموختگان نیروهای سه‌گانه ارتش - 1382/06/29
عنوان فیش : نیروهای مسلح, جوان, دانشجویان و فارغ‌التحصیلان نظامی
کلیدواژه(ها) : نیروهای مسلح, جوان, دانشجویان و فارغ‌التحصیلان نظامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
افسران جوان ما با ذخیره‌ی ایمان و شجاعت و کارآمدی و کاردانی، می‌توانند برای آینده‌ی کشور و ملتشان تأثیرهای عمیق و بزرگی داشته باشند.

مربوط به :بیانات در دیدار دانش‌آموختگان نیروهای سه‌گانه ارتش - 1382/06/29
عنوان فیش : ارتش جمهوری اسلامی, خلاقیت
کلیدواژه(ها) : ارتش جمهوری اسلامی, خلاقیت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نوآورى، ابتكار، استفاده از دلهاى پاك و نيروهاى با استعداد عميق، مى‌تواند روزبه‌روز ارتش را پيش ببرد.

مربوط به :بیانات در دیدار دانش‌آموختگان نیروهای سه‌گانه ارتش - 1382/06/29
عنوان فیش : احساس مسئولیت, کارگزاران نظام, ارتش جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : احساس مسئولیت, کارگزاران نظام, ارتش جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در هر نيرو و در هر مسئوليتى كه هستيد و هر خدمتى كه به شما واگذار شده است، در برابر آن احساس مسئوليت و نيز احساس توانايى كنيد.

مربوط به :بیانات در دیدار دانش‌آموختگان نیروهای سه‌گانه ارتش - 1382/06/29
عنوان فیش : غیرت ملی
کلیدواژه(ها) : غیرت ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
ملتها فقط یکی از دو راه را در پیش داشته‌اند: یا راه ایستادگی و تکیه به خود و استفاده از نیروهایی که خداوند متعال در درون یک ملت به ودیعه گذاشته و باارزشترین ذخایر آنها را تشکیل داده و تحصیل کاردانی و نشان دادن غیرت و شجاعتِ لازم و یا تسلیم و ذلّت؛ آن‌چنان‌که سرنوشت بعضی از ملتها بر اثر بیکفایتی یا طمع‌ورزیهای مسؤولان آنها چنین رقم زده شد.

مربوط به :بیانات در دیدار دانش‌آموختگان نیروهای سه‌گانه ارتش - 1382/06/29
عنوان فیش : بسیج مستضعفین
کلیدواژه(ها) : بسیج مستضعفین
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
افسران جوان ما با ذخیره ایمان و شجاعت و کارآمدی و کاردانی، میتوانند برای آینده کشور و ملتشان تأثیرهای عمیق و بزرگی داشته باشند. یک ملتِ مستقل، تنها در سایه نشان دادنِ کفایت و کاردانی و شجاعت است که میتواند خود را در برابر توفانهای سهمگینِ زیاده‌خواهی و طغیانگرىِ شروران عالم حفظ کند و زندگی، کشور، آینده و تاریخ خود را افتخار بخشد. این، مخصوص امروز هم نیست. در همیشه تاریخ، قدرتمندانِ شروری وجود داشته‌اند که با زیاده‌طلبیها و شرارتِ ذاتی خود، موجبات مزاحمت و اذیّت را برای ملتهای مستقل فراهم میکرده‌اند و ملتها فقط یکی از دو راه را در پیش داشته‌اند: یا راه ایستادگی و تکیه به خود و استفاده از نیروهایی که خداوند متعال در درون یک ملت به ودیعه گذاشته و باارزشترین ذخایر آنها را تشکیل داده و تحصیل کاردانی و نشان دادن غیرت و شجاعتِ لازم و یا تسلیم و ذلّت؛ آن‌چنان‌که سرنوشت بعضی از ملتها بر اثر بیکفایتی یا طمع‌ورزیهای مسؤولان آنها چنین رقم زده شد.
 
همه دستگاههای کشور برای به‌وجود آوردن آن‌چنان وضعیت افتخارآمیزی برای ملت میتوانند سهیم باشند؛ اما نقش نیروهای مسلّح، نمایانتر و برجسته‌تر است. جوانان میهن اسلامی ما چه در ارتش پُرافتخار جمهوری اسلامی ایران، چه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چه در نیروهای بسیج مردمی، در طول گذشته عمر پُر برکت استقلال ایران - که مربوط به دوران جمهوری اسلامی است - توانسته‌اند این نقش را ایفا کنند و مفتخرانه آن‌را به انجام برسانند؛ بعد از این هم همین خواهد بود.