[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانش‌آموزان - 1382/06/26
عنوان فیش : مسئله هسته‌ای ایران
کلیدواژه(ها) : مسئله هسته‌ای ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امروز بسیاری از جوانانی كه در بخشهای بسیار حسّاسِ علمی كشور مشغول كار هستند، همان عناصر دفاع مقدّسند كه با همان روحیه و انگیزه مشغول كار شده‌اند و امروز یك نمونه از كارهای شگفت‌آمیز آنها همین غنی‌سازیِ مواد هسته‌ای است كه جزو محرمانه‌ترین فناوریهای جهانی است كه قدرتها آن را دربست در اختیار خود نگاه داشته‌اند؛ اما جوانان ما توانستند با تكیه به استعداد و هوش و دستانِ ماهر خود این كار بزرگ را انجام دهند، كه شما عكس‌العملهای مستكبران عالم را می‌بینید. جنجالهایی كه امروز در دنیا وجود دارد، عكس‌العمل در مقابل استعداد و توانایی و افتخارات شماست.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانش‌آموزان - 1382/06/26
عنوان فیش : جوان, مسئله هسته‌ای ایران, دانشمندان هسته‌ای, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, پیشرفت هسته‌ای ایران
کلیدواژه(ها) : جوان, مسئله هسته‌ای ایران, دانشمندان هسته‌ای, پیشرفت‏ علمی و فناوری, پیشرفت علمی ایران, پیشرفت هسته‌ای ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز یك نمونه از كارهای شگفت‌آمیز جوانان کشور همین غنی‌سازی مواد هسته‌ای است كه جزو محرمانه‌ترین فناوریهای جهانی است كه قدرتها آن را دربست در اختیار خود نگاه داشته‌اند؛