[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از جوانان اهواز - 1382/05/08
عنوان فیش : انحراف فکری, استکبار, عملکرد استکبار, افکار عمومی, دشمن‌شناسی, تبلیغات دشمن
کلیدواژه(ها) : انحراف فکری, استکبار, عملکرد استکبار, افکار عمومی, دشمن‌شناسی, تبلیغات دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شگرد تبليغاتى استكبار جهانى در طول سالهاى متمادى و امروز بيش از هميشه اين بوده است كه افكار مردم دنيا را منحرف و آنها را اغوا كند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از جوانان اهواز - 1382/05/08
عنوان فیش : استکبار, عملکرد استکبار, شاخص‌های استکبار, افکار عمومی, دشمن‌شناسی
کلیدواژه(ها) : استکبار, عملکرد استکبار, شاخص‌های استکبار, افکار عمومی, دشمن‌شناسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
استكبار جهانى جز با اغواى افكار عمومى نمى‌توانند كار خود را پيش ببرند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از جوانان اهواز - 1382/05/08
عنوان فیش : بیداری ملت‌ها, استکبار, اراده‌ی ملت‌ها, استکبارستیزی, ایستادگی مقابل استکبار
کلیدواژه(ها) : بیداری ملت‌ها, استکبار, اراده‌ی ملت‌ها, استکبارستیزی, ایستادگی مقابل استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در مقابل روح سركش و طغيان‌گرى كه امروز استكبار دارد، فقط يك عامل وجود دارد كه مى‌تواند آن را مهار كند و جلو اين طغيان‌گرى را بگيرد و آن، بيدارى‌ و اراده‌ى ملتهاست‌.