[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1382/03/07
عنوان فیش : دشمن, اختلاف‌افکنی, ترفندهای دشمن, نقشه دشمن, دشمن‌شناسی
کلیدواژه(ها) : دشمن, اختلاف‌افکنی, ترفندهای دشمن, نقشه دشمن, دشمن‌شناسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از مهمترین شگردهای دشمن این است که بگوید در داخل نظام جمهوری اسلامی دو دستگی است و این دو دسته با هم بدند.