[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی - 1382/02/22
عنوان فیش : ارتباط صنعت و دانشگاه, اشتغال, اشتغال‌زایی
کلیدواژه(ها) : ارتباط صنعت و دانشگاه, اشتغال, اشتغال‌زایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
برقراری نظام صحیح میان صنعت و دانشگاه، علاوه بر حل معضل بیكاری و ایجاد اشتغال، باعث صرفه‌جویی ارزی و استقلال صنعتی خواهد شد.