[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی - 1381/11/28
عنوان فیش : جوانان ایران اسلامی, جوان
کلیدواژه(ها) : جوانان ایران اسلامی, جوان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جوانان اين ملت در بين جوانان دنيا نمونه‌اند.