[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به کنگره‌ی عظیم حج - 1381/11/18
عنوان فیش : بیداری اسلامی
کلیدواژه(ها) : بیداری اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
استکبار جهانی یعنی شبکه‌ی در هم تنیده‌ی کارتلهای نفتی و اسلحه‌سازی و صهیونیسم جهانی و دولتهای وابسته به آنان، با خطری که از سوی بیداری امت اسلامی، احساس می‌کنند با تلاشی سراسیمه در حال تهاجم‌اند. مظهر این تهاجم که دارای ابعاد سیاسی و تبلیغی و نظامی و تروریستی است، امروز در رفتار و گفتار خشونتبار و صریح نظامیان حاکم بر ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به‌ضوح دیده می‌شود.