[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1381/10/19
عنوان فیش : انقلاب, انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : انقلاب, انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انقلاب یک حقیقت همیشه جاوید است.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1381/10/19
عنوان فیش : انقلاب, دشمن, انقلاب اسلامی, دشمنان انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : انقلاب, دشمن, انقلاب اسلامی, دشمنان انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انقلاب زنده است و به همین دلیل دشمن دارد.

مربوط به :بیانات در دیدار مردم قم - 1381/10/19
عنوان فیش : انقلاب, دشمن‌شناسی, انقلاب اسلامی, پیروزی انقلاب اسلامی 57, دشمنان انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : انقلاب, دشمن‌شناسی, انقلاب اسلامی, پیروزی انقلاب اسلامی 57, دشمنان انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
همچنان‌که پیروزی انقلاب و ولادت آن با مقاومت دشمنان روبه‌رو شد، تداوم انقلاب، برپا ماندن و اثربخش شدن آن هم با دشمن و دشمنیها مواجه است.