[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه - 1381/06/24
عنوان فیش : استکبار, قدرتهای سلطه ‏گر, استکبار جهانی
کلیدواژه(ها) : استکبار, قدرتهای سلطه ‏گر, استکبار جهانی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز مشکل دنیا، دست‌اندازی و تجاوز دیکتاتورانه‌ی قدرتهای بزرگ است.