[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1381/02/11
عنوان فیش : آگاهی, مردم, آگاهی مردم, بصیرت
کلیدواژه(ها) : آگاهی, مردم, آگاهی مردم, بصیرت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملت ما ملتی است که تاکنون با نیروی آگاهیِ خود حرکت کرده است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1381/02/11
عنوان فیش : عملیات استشهادی, مردم, فلسطین
کلیدواژه(ها) : عملیات استشهادی, مردم, فلسطین
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عملیات استشهادی اوج عظمت یک ملت و اوج حماسه است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1381/02/11
عنوان فیش : کارگزاران نظام, مردم, خدمت به مردم, وظیفه مسئولان, خدمت
کلیدواژه(ها) : کارگزاران نظام, مردم, خدمت به مردم, وظیفه مسئولان, خدمت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بهترین کاری که مسؤولان و دست‌اندرکاران بخشهای مختلف کشور می‌توانند بکنند، این است که به این ملت خدمت کنند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1381/02/11
عنوان فیش : مردم, کارگزاران نظام
کلیدواژه(ها) : مردم, کارگزاران نظام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملت ما زنده و بیدار و عازم و مصمّم است و مسؤولان ما علاقه‌مند و وظیفه‌شناس و خودی‌اند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1381/02/11
عنوان فیش : مردم
کلیدواژه(ها) : مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اين ملت، قوى و زنده و مومن است؛ جوانان ما مومن هستند؛ قشرهاى مختلف اين كشور، قدر اين انقلاب و اين نظام مردمى را مى‌دانند.