[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نمازجمعه - 1381/01/16
عنوان فیش : ایالات متحده امریکا, نفرت از استکبار, جهان اسلام, امت بزرگ اسلامی
کلیدواژه(ها) : ایالات متحده امریکا, نفرت از استکبار, جهان اسلام, امت بزرگ اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز در دنیای اسلام هیچ دولتی منفورتر از دولت امریکا نیست.