[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان - 1380/10/12
عنوان فیش : وحدت کلمه
کلیدواژه(ها) : وحدت کلمه
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
مسؤولان کشور و آحاد مردم، با وحدت کلمه وارد میدان کار شوند. ما باید با هم باشیم؛ همه باید با هم باشند و به سوی یک جهت حرکت کنند تا بتوانند کار انجام دهند. با اختلاف کلمه، کاری صورت نمی‌گیرد. جماعتی که در یک جاده‌ی اسفالته راه افتاده‌اند تا به مقصدی بروند - ولو جاده اسفالته است و خطر و مهلکه‌ای هم در راه نیست - اگر در وسط جاده، سرِ یک بهانه به جان هم بیفتند و با هم اختلاف کنند، از راه خواهند ماند؛ چه برسد به این‌که موانع بسیاری هم در راه باشد؛ چه برسد به این‌که دشمنانی هم در کمین باشند؛ چه برسد به این‌که راه، طولانی هم باشد. در این‌گونه مواقع، راهروان باید بیش از معمول دامنها را به کمر بزنند؛ کمرها را ببندند؛ به هم کمک کنند و هیچ چیزی جز حرکت به سمت جلو را در نظر نداشته باشند تا بتوانند این مسیر مهم و افتخارآفرین و البته دشوار را طی کنند. این شرط اوّلِ هر پیروزی و موفقیّت است. ببینید کشورهایی که دچار اختلاف شدند، بر سرشان چه آمد.


مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان - 1380/10/12
عنوان فیش : وحدت کلمه, اتحاد ملی و انسجام اسلامی
کلیدواژه(ها) : وحدت کلمه, اتحاد ملی و انسجام اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امروز علاج دردهای این کشور این است که قوای سه‌گانه با وحدت کلمه و با همکاری با یکدیگر، برنامه‌های منظّم و مرتّبی را که برای رسیدن به هدفهای این نظام و آسایش مردم مورد نظر است، تعقیب کنند. امروز این وظیفه است. قوای سه‌گانه نباید یکدیگر را تضعیف کنند. مطبوعات و رسانه‌ها نباید قوای سه‌گانه‌ی کشور را - که ارکان کشور و پایه‌های این نظامند - تضعیف کنند. مطبوعات و رسانه‌ها هم مراقبت کنند؛ اگر به گوشه‌ای از یک قوّه اعتراضی هست، این را نباید مجوّز قرار دهند و همه‌ی آن قوّه را تضعیف کنند. اگر فرضاً اعتراضی به یکی دو نماینده وجود داشته باشد، نباید مجلس را تضعیف کرد. اگر اعتراضی به یک حکم قضایی وجود داشته باشد، نباید قوّه‌ی قضایّیه را تضعیف کرد. اگر اعتراضی به بخشی از دولت وجود داشته باشد، نباید دولت را تضعیف کرد. تضعیف این پایه‌ها، تضعیف انقلاب و نظام و به تأخیر انداختن اهداف والای این نظام است. این را همه متوجّه باشند.
گویندگان، نویسندگان و کسانی که افکار عمومی به آنها متوجّه است، بدانند که چه می‌کنند و چه می‌گویند. وظیفه سنگین است. در این زمینه‌ها اگر کسی خدای نکرده خلافی مرتکب شود، خدای متعال از این خلاف نخواهد گذشت. توبه‌ی این‌گونه خلافها آسان نیست؛ چون مسائل شخصی نیست. ما در طول این بیست‌ودو، سه سال همیشه به برکت اتّحاد کلمه توانسته‌ایم بزرگترین موانع را از سر راه خود برداریم. امروز هم می‌توانیم به برکت اتّحاد کلمه میان مردم و مسؤولان، بزرگترین موانع را از مقابل راهِ حرکت این ملت برداریم.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان - 1380/10/12
عنوان فیش : استقلال اقتصادی
کلیدواژه(ها) : استقلال اقتصادی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
مسئولان دارای ایمان و انگیزه‏اند؛ لذا همه‏ی ابزار و وسایل کار را باید جمع کنند. کشور ما به طور طبیعی فقیر نیست؛ ما امکانات فراوان طبیعی کم نداریم؛ از لحاظ نیروی انسانی هم کشور ما بالقوّه ثروتمند است؛ لذا مسئولان باید از این امکانات استفاده کنند و چهره‏ی زشت فقر و نیاز و عدم استقلال در زمینه‏های اقتصادی را از این کشور پاک کنند و بزدایند. این کار- همان‏طور که عرض کردیم- احتیاج دارد به اینکه در داخل این مجموعه، ایمان و تخصّص و تجربه و کارایی و انگیزه و خلاصه کارِ جهادی تحقّق پیدا کند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان - 1380/10/12
عنوان فیش : جهاد سازندگی
کلیدواژه(ها) : جهاد سازندگی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
مجموعه‌ی وزارت جهاد کشاورزی، این آمیزه‌ی مهمِ‌ّ چندگانه بتواند کارساز باشد. ادغام این دو وزارتخانه باید این امید را در دلها زیاد کند که جنبه‌های مثبت را تعمیم دهد؛ هم جهاد سازندگی که از اوّل انقلاب میداندار کارهای بسیار باارزش و مهم بود، و هم وزارت کشاورزیِ سابق که مجموعه‌ای از تجربه‌ها و امکانات فراوان در آن متراکم بود. همه‌ی اینها به کارِ ادامه‌ی این راه مهم می‌آید. کارهای بزرگ، به همّتهای بزرگ و به ایمانهای عمیق - ایمان به کار، ایمان به مردم و پشت سر و مهمتر از همه‌ی اینها، ایمان به خداوند و پاداش الهی - احتیاج دارد و یک کار جهادی لازم است؛ جهاد یعنی همین. اگر بخواهیم کشاورزی سروسامان واقعی پیدا کند، باید این جهاد را انجام دهیم.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان - 1380/10/12
عنوان فیش : کار جهادی
کلیدواژه(ها) : کار جهادی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
کارهای بزرگ، به همّتهای بزرگ و به ایمانهای عمیق - ایمان به کار، ایمان به مردم و پشت سر و مهمتر از همه‌ی اینها، ایمان به خداوند و پاداش الهی - احتیاج دارد و یک کار جهادی لازم است؛ جهاد یعنی همین.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان - 1380/10/12
عنوان فیش : احساس مسئولیت
کلیدواژه(ها) : احساس مسئولیت
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
همه باید تلاش کنند؛ هم مسئولان و هم آحاد مردم. باید علم و تجربه و امکانات فنّی و استفاده‌ی بهینه از موجودی طبیعی و انسانی را به احساس مسئولیت و ابتکار و پیگیری و دلسوزی بیامیزند. امیدواریم در مجموعه‌ی وزارت جهاد کشاورزی، این آمیزه‌ی مهمِّ چندگانه بتواند کارساز باشد. ادغام این دو وزارتخانه باید این امید را در دلها زیاد کند که جنبه‌های مثبت را تعمیم دهد؛ هم جهاد سازندگی که از اوّل انقلاب میدان‌دار کارهای بسیار باارزش و مهم بود، و هم وزارت کشاورزیِ سابق که مجموعه‌ای از تجربه‌ها و امکانات فراوان در آن متراکم بود. همه‌ی این‌ها به کارِ ادامه‌ی این راه مهم می‌آید. کارهای بزرگ، به همّتهای بزرگ و به ایمان‌های عمیق- ایمان به کار، ایمان به مردم و پشت سر و مهم‌تر از همه‌ی این‌ها، ایمان به خداوند و پاداش الهی- احتیاج دارد و یک کار جهادی لازم است؛ جهاد یعنی همین. اگر بخواهیم کشاورزی سروسامان واقعی پیدا کند، باید این جهاد را انجام دهیم.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان - 1380/10/12
عنوان فیش : عزم ملی
کلیدواژه(ها) : عزم ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
ما توقّع نداریم دشمن نداشته باشیم؛ توقّع هم نداریم که دشمن، دشمنی نکند. آنچه که انتظار داریم، از خودمان است. ما باید بتوانیم با امید و شجاعت و عزم و اراده و وحدت و توکّل به خدا، به فضل الهی همه‏ی دشمن‏ها و دشمنیها را از سر راهِ این ملت برداریم و دشمن را از دشمنی کردن پشیمان کنیم. به امید خدا و به فضل الهی ما می‏توانیم و خواهیم کرد و إن شاء اللّه آینده این را نشان خواهد داد. امید ما به ایمان و عزم و غیرت مردم و به بزرگواریِ کم‏نظیری است که ملت ایران در دورانهای مختلف نشان داده است و با تلاش و حضور و ایستادگی و هوشیاری خود توانسته توطئه‏های دشمن را خنثی کند. إن شاء اللّه در آینده نیز همین‏طور خواهد بود و مسئولان‏ با تکیه به ذخیره‏ی عظیم و تمام‏نشدنی اقیانوسِ پُربرکت انسانهای بزرگ در کشور ما، خواهند توانست به بهترین وجهی به وظایف خود عمل کنند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان - 1380/10/12
عنوان فیش : خودکفایی, کشاورزی
کلیدواژه(ها) : خودکفایی, کشاورزی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما برای گندم و برنج و روغن و لبنیات و خوراک دام و بقیه‌ی مصارف عمده و اصلی کشورمان نباید نیازمند دیگران باشیم.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان - 1380/10/12
عنوان فیش : کشاورزی
کلیدواژه(ها) : کشاورزی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
توجّه به کشاورزی، یکی از نیازهای کشور است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان - 1380/10/12
عنوان فیش : فساد, جامعه, مبارزه با فساد
کلیدواژه(ها) : فساد, جامعه, مبارزه با فساد
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
فساد در ارکان هر جامعه‌ای به وجود بیاید، در حرکت آن اختلال ایجاد می‌کند .

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان - 1380/10/12
عنوان فیش : حمایت از تولید ملی
کلیدواژه(ها) : حمایت از تولید ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
درباب کشاورزی و کشاورزان آنچه که در کشور ما بسیار مهم است، این است که این ملت عزیز و سربلند، در امر تغذیه و تهیه مواد غذایی اصلی خود، نباید به بیرون مرزها هیچ احتیاجی داشته باشد. از اوّل انقلاب تا امروز، تکیه بر مسأله کشت و زرع، برای تأمین این منظور بوده است. اگر یک ملت به دست خود و با ابتکار و نیروی خود، تولید و مصرف کند و حتّی بتواند شعاع مصرف تولیدات خود را در بیرون مرزهایش گسترش دهد، به مفهوم خاص و مهمّی از اقتدار دست خواهد یافت. این نیاز کشور ماست. تأکید جمهوری اسلامی از آغاز تا امروز بر روی مسأله کشاورزی، عمدتاً به این خاطر است. ما برای گندم و برنج و روغن و لبنیات و خوراک دام و بقیه مصارف عمده و اصلی کشورمان نباید نیازمند دیگران باشیم. بحمداللَّه امکانات طبیعی و انسانی در کشور وجود دارد و من امیدوارم حرکت اساسی و صحیحی در این باره انجام گیرد، که البته مقدّمات آن شروع شده است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان - 1380/10/12
عنوان فیش : وحدت, وحدت کلمه, اتحاد ملی و انسجام اسلامی, رفع مشکلات
کلیدواژه(ها) : وحدت, وحدت کلمه, اتحاد ملی و انسجام اسلامی, رفع مشکلات
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هميشه به بركت اتحاد كلمه توانسته‌ايم بزرگترين موانع را از سر راه خود برداريم.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان - 1380/10/12
عنوان فیش : آمادگی مردم, دشمن, ناامید کردن دشمن, اهداف نظام جمهوری اسلامی, عزم ملی, وحدت
کلیدواژه(ها) : آمادگی مردم, دشمن, ناامید کردن دشمن, اهداف نظام جمهوری اسلامی, عزم ملی, وحدت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما بايد بتوانيم با اميد و شجاعت و عزم و اراده و وحدت و توكّل به خدا، به فضل الهى همه دشمنها و دشمنيها را از سر راهِ اين ملت برداريم و دشمن را از دشمنى كردن پشيمان كنيم.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان - 1380/10/12
عنوان فیش : مردم, وحدت کلمه, وحدت, وحدت ملت و دولت, رفع مشکلات, علاج مشکلات کشور
کلیدواژه(ها) : مردم, وحدت کلمه, وحدت, وحدت ملت و دولت, رفع مشکلات, علاج مشکلات کشور
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز هم مى‌توانيم به بركت اتحاد كلمه ميان مردم و مسوولان، بزرگترين موانع را از مقابل راه حركت اين ملت برداريم.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان - 1380/10/12
عنوان فیش : غیرت ملی
کلیدواژه(ها) : غیرت ملی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
ما توقّع نداریم دشمن نداشته باشیم؛ توقّع هم نداریم که دشمن، دشمنی نکند. آنچه که انتظار داریم، از خودمان است. ما باید بتوانیم با امید و شجاعت و عزم و اراده و وحدت و توکّل به خدا، به فضل الهی همه دشمنها و دشمنیها را از سر راهِ این ملت برداریم و دشمن را از دشمنی کردن پشیمان کنیم. به امید خدا و به فضل الهی ما میتوانیم و خواهیم کرد و ان‌شاءاللَّه آینده این را نشان خواهد داد. امید ما به ایمان و عزم و غیرت مردم و به بزرگوارىِ کم‌نظیری است که ملت ایران در دورانهای مختلف نشان داده است و با تلاش و حضور و ایستادگی و هوشیاری خود توانسته توطئه‌های دشمن را خنثی کند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان - 1380/10/12
عنوان فیش : رفع مشکلات مردم
کلیدواژه(ها) : رفع مشکلات مردم
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
امروز مهمترین امید دشمنان ملت ایران و نظام اسلامی و انقلاب یک چیز است و آن این است که دولت و نظام جمهوری اسلامی نتواند خواسته‌های طبیعی ملت را برآورده کند. همه تلاش سیاسی و تبلیغاتىِ آنها تا امروز خنثی و بیاثر شده است. چشمِ امید دوخته‌اند که نظام اسلامی نتواند نیازهای مردم را برآورده کند، تا بگویند نظام اسلامی و اسلام نمیتواند؛ تا همان کسانی که دهها سال بر این مملکت حکمرانىِ  همراه با ظلم و فساد کردند، دوباره به پشتیبانی قدرتهای چپاولگر بتوانند این کشور را در کام خود ببلعند. میخواهند نگذارند نظام اسلامی کار کند. راهِ نگذاشتن چیست؟ در درجه اوّل، ایجاد اختلاف و تضعیف نیروهایی است که میخواهند برای استقلال و سربلندی این کشور کار کنند. ایجاد فساد - که فساد در ارکان هر جامعه‌ای به وجود بیاید، در حرکت آن اختلال ایجاد میکند - و نابود کردن منابع کشور، جزو کارهایی است که دشمن روی آنها برنامه‌ریزی میکند. همیشه در هر جمعیت و هر کشوری عناصری پیدا میشوند که دشمن بتواند روی اینها سرمایه‌گذاری کند و اینها را مثل ابزارِ خود در دست گیرد؛ مسؤولان و مردم باید  هوشیار باشند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان - 1380/10/12
عنوان فیش : حمایت از محرومان
کلیدواژه(ها) : حمایت از محرومان
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
سیاست کلّی باید این باشد: روستاها را آباد کنید؛ زندگی را در روستاهای کشور آسان کنید؛ دسترسی روستاییان عزیز را - که از قشرهای محروم کشور هستند - به امکانات زندگی ممکن کنید؛ برای آنها وسیله ارتباط، راه و جاده و امکان حمل و نقل و بقیه امکاناتی که برای یک زندگی راحت لازم است، به طور کامل فراهم کنید. از اوّلِ انقلاب، این کارها با شدّت و انگیزه خاصّی در اقصی نقاط کشور شروع شد؛ اما باید کار ادامه پیدا کند و برنامه‌ریزی کامل بشود. اینها وظایف بزرگی است.