[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نماز جمعه ۲۱ رمضان‌ - 1380/09/16
عنوان فیش : فساد, حضرت علی (علیه‌السلام), ارکان نظام اسلامی, حکومت‎ اسلامی, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مبارزه با فساد
کلیدواژه(ها) : فساد, حضرت علی (علیه‌السلام), ارکان نظام اسلامی, حکومت‎ اسلامی, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مبارزه با فساد
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مبارزه با فساد، یکی از پایه‌های اصلی حکومت و نظام اسلامی است. این روش امیرالمؤمنین است.

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نماز جمعه ۲۱ رمضان‌ - 1380/09/16
عنوان فیش : مفاسد اقتصادی, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مبارزه با فساد, ارکان نظام اسلامی, حکومت‎ اسلامی
کلیدواژه(ها) : مفاسد اقتصادی, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مبارزه با فساد, ارکان نظام اسلامی, حکومت‎ اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مبارزه با فساد، یكی از پایه‌های اصلی حكومت و نظام اسلامی است.