[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به اردوی تحکیم وحدت‌ - 1380/06/03
عنوان فیش : آرمانخواهی
کلیدواژه(ها) : آرمانخواهی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
اگر صفا و نشاط و آرمان‌خواهی و تلاش امیدوارانه که خصوصیات جوانی است، با فرزانگی و اندیشه‌ورزی و نگاه عالمانه که ویژگیهای دانش‌پژوهی است و با پرهیزگاری و پاکدامنی و تعبد دینی که لازمه‌ی اسلامی بودن است در تشکلهای دانشجویی فراهم آیند، این مجموعه‌ها از جمله‌ی مبارک‌ترین مجموعه‌های انسانی به شمار خواهد آمد.

مربوط به :پیام به اردوی تحکیم وحدت‌ - 1380/06/03
عنوان فیش : نظام سلطه
کلیدواژه(ها) : نظام سلطه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هدف سلطه‌گران جهانی آن است كه هر گونه مقاومت را در برابر امواج افزون‌طلبی‌های خود، از میان بردارند.

مربوط به :پیام به اردوی تحکیم وحدت‌ - 1380/06/03
عنوان فیش : مقاومت ملت ایران
کلیدواژه(ها) : مقاومت ملت ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
در این انجمن‌ها امروز نیز ایمان و انگیزه‌ى پاک، نقش‌آفرین است و باید هر چه نقش‌آفرین‌تر و اثرگذارتر باشد. هدف سلطه‌گران جهانى آن است که هر گونه مقاومت را در برابر امواج افزون‌طلبى‌هاى خود، از میان بردارند. ایران اسلامى با تکیه بر سرمایه‌هاى عظیم فکرى و روحى و عملى که اسلام در اختیار نظام اسلامى مى‌گذارد هرگز در برابر این امواج سرکش، تسلیم نشده است. شما جوانان عزیز باید همّت کنید تا این مقاومت روزبه‌روز ماندگارتر و مستحکم‌تر شود، یعنى درست در برابر دشمن که هدف خود را نابود کردن امید و ایمان و عزم که سرچشمه‌هاى این مقاومت‌اند، قرار داده است.
توصیه مى‌کنم که تلاش سیاسى و فکرى مؤمنانه و پرهیزگارانه‌ى خود را حفظ کنید، با دیگر مجموعه‌ى اسلامى دانشجویى هر چه بیشتر نزدیک شود، به کسانى که مقاومت‌شکنى را ترویج مى‌کنند به چشم سوءظن بنگرید و همواره خدا را در یاد داشته باشید و از او کمک بخواهید

مربوط به :پیام به اردوی تحکیم وحدت‌ - 1380/06/03
عنوان فیش : مقاومت ملت ایران
کلیدواژه(ها) : مقاومت ملت ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
انجمنهاى اسلامى دانشگاهها در نخستین سالهاى پس از پیروزى انقلاب از جمله‌ى موفق‌ترین و نویدبخش‌ترین پدیده‌هاى نظام اسلامى بودند؛ کارهاى بزرگى هم انجام دادند. امروز نیز این انجمن‌ها و دیگر مجموعه‌هاى دانشجویى مى‌توانند در پیشرفت و تعالى کشور نقش ایفا کنند. حتى مى‌توانند پیشتاز باشند. برخى از سر بدخواهى سعى دارند انجمن‌هاى اسلامى دانشجویى را دچار نگاه بدبینانه و مأیوسانه یا رویگردانى از آرمان‌هاى والاى اسلامى یا گرفتار وسوسه‌هاى سیاسى و اخلاقى و دنباله‌رو جریان‌هاى وابسته به امریکا و غرب نمایند. این به طور کامل عکس آن چیزى است که فلسفه و قاعده‌ى منطقى انجمن‌هاى اسلامى را تشکیل مى‌داده است.
در این انجمن‌ها امروز نیز ایمان و انگیزه‌ى پاک، نقش‌آفرین است و باید هر چه نقش‌آفرین‌تر و اثرگذارتر باشد. هدف سلطه‌گران جهانى آن است که هر گونه مقاومت را در برابر امواج افزون‌طلبى‌هاى خود، از میان بردارند. ایران اسلامى با تکیه بر سرمایه‌هاى عظیم فکرى و روحى و عملى که اسلام در اختیار نظام اسلامى مى‌گذارد هرگز در برابر این امواج سرکش، تسلیم نشده است. شما جوانان عزیز باید همّت کنید تا این مقاومت روزبه‌روز ماندگارتر و مستحکم‌تر شود، یعنى درست در برابر دشمن که هدف خود را نابود کردن امید و ایمان و عزم که سرچشمه‌هاى این مقاومت‌اند، قرار داده است.
توصیه مى‌کنم که تلاش سیاسى و فکرى مؤمنانه و پرهیزگارانه‌ى خود را حفظ کنید، با دیگر مجموعه‌ى اسلامى دانشجویى هر چه بیشتر نزدیک شود، به کسانى که مقاومت‌شکنى را ترویج مى‌کنند به چشم سوءظن بنگرید و همواره خدا را در یاد داشته باشید و از او کمک بخواهید