[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری‌ سال ۸۰ - 1380/05/11
عنوان فیش : فرهنگی
کلیدواژه(ها) : فرهنگی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
همه باید مسائل فرهنگی را جدّی بگیرند.