[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم دوازدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1380/03/14
عنوان فیش : انقلاب, قانون, نظم, انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : انقلاب, قانون, نظم, انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از اوّل، مبنای کارِ انقلاب بر نظم و قانون بود.

مربوط به :بیانات در مراسم دوازدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1380/03/14
عنوان فیش : انقلاب, قانون, نظم, انقلاب اسلامی, دستاوردهای انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : انقلاب, قانون, نظم, انقلاب اسلامی, دستاوردهای انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
این انقلاب، مظهر نظم و قانون بود.