[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1380/01/01
عنوان فیش : انقلاب, انقلاب اسلامی, عمل
کلیدواژه(ها) : انقلاب, انقلاب اسلامی, عمل
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انقلاب احتیاج به تجدیدنظر ندارد؛ احتیاج به عمل کردن دارد.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1380/01/01
عنوان فیش : انقلاب, فساد, انقلاب اسلامی, فساد رژیم پهلوی, وابستگی سلسله پهلوی به مستکبرین
کلیدواژه(ها) : انقلاب, فساد, انقلاب اسلامی, فساد رژیم پهلوی, وابستگی سلسله پهلوی به مستکبرین
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انقلاب، یک حرکت عظیم در مقابل فساد و بی‌کفایتیِ رژیمی بود که تا خرخره در لجنزارهای فساد و وابستگی گرفتار شده بود.

مربوط به :بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی - 1380/01/01
عنوان فیش : انقلاب, اصلاح‌طلبی, اصلاحات
کلیدواژه(ها) : انقلاب, اصلاح‌طلبی, اصلاحات
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انقلاب، یک اصلاح بزرگ است.