[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم اختتامیه مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم‌ - 1379/08/09
عنوان فیش : قرآن, جوان, آشنایی با قرآن, فهم قرآن, انس با قرآن
کلیدواژه(ها) : قرآن, جوان, آشنایی با قرآن, فهم قرآن, انس با قرآن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از شما جوانان خواهش می‌كنم كه با معانی قرآن انس پیدا كنید و ترجمه‌ی قرآن را بفهمید.