[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم اختتامیه مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم‌ - 1379/08/09
عنوان فیش : انس با قرآن, امت بزرگ اسلامی, نزدیک شدن به قرآن, قرآن, مسلمان
کلیدواژه(ها) : انس با قرآن, امت بزرگ اسلامی, نزدیک شدن به قرآن, قرآن, مسلمان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن است؛ علاج هم برگشت به قرآن است.

مربوط به :بیانات در مراسم اختتامیه مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم‌ - 1379/08/09
عنوان فیش : انس با قرآن, امت بزرگ اسلامی, قرآن
کلیدواژه(ها) : انس با قرآن, امت بزرگ اسلامی, قرآن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز علاج امت اسلامی ، مقدّمه و صراط مستقیمش قرآن کریم است.