[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم‌ - 1379/07/14
عنوان فیش : نظام جمهوری اسلامی ایران, عزت, عزت ملی
کلیدواژه(ها) : نظام جمهوری اسلامی ایران, عزت, عزت ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز جمهوری اسلامی در دنیا عزیز است.