[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به اجلاس هزاره‌‌ی رهبران دینی جهان‌ - 1379/06/09
عنوان فیش : صلح‎طلبی, عدالت, استکبار
کلیدواژه(ها) : صلح‎طلبی, عدالت, استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
صلح باید بر مبنای عدالت و با معرفت به کرامت انسان و به دور از اغراض قدرتمداران عالم باشد.