[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نماز جمعه تهران‌ - 1379/01/26
عنوان فیش : انقلاب اسلامی, اصلاحات, انقلاب
کلیدواژه(ها) : انقلاب اسلامی, اصلاحات, انقلاب
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انقلاب، بزرگترین اصلاح است.

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نماز جمعه تهران‌ - 1379/01/26
عنوان فیش : اصلاح‌طلبی, اصلاحات, انقلاب اسلامی, انقلاب
کلیدواژه(ها) : اصلاح‌طلبی, اصلاحات, انقلاب اسلامی, انقلاب
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انقلاب، خودش يك اصلاح بزرگ است.