[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) - 1379/01/06
عنوان فیش : اتحاد ملی و انسجام اسلامی, وحدت, آرمان‌‌های ملی
کلیدواژه(ها) : اتحاد ملی و انسجام اسلامی, وحدت, آرمان‌‌های ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
يك ملت، تمام آرمانهاى بزرگ خودش را در سايه‌ى وحدت ملى مى‌تواند به دست آورد.