[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار پرسنل نیروی هوایی در دانشگاه هوایی شهید ستّاری - 1378/11/19
عنوان فیش : آرمانخواهی
کلیدواژه(ها) : آرمانخواهی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
در بین دهها حادثه‌ای که یا انقلاب واقعی بود و یا انقلاب نامیده شد - کودتایی بود که اسمش را انقلاب گذاشتند - بنده هیچ ملتی را مانند ملت ایران سراغ ندارم که این‌طور آگاهانه، آرمانگرایانه، شجاعانه و چنین بیدار و به‌روز، از راه خود و کار خود و آرمانهای خود دفاع کرده باشد. این مخصوص شماست. این مبالغه و مجامله نیست؛ این یک واقعیت است.

مربوط به :بیانات در دیدار پرسنل نیروی هوایی در دانشگاه هوایی شهید ستّاری - 1378/11/19
عنوان فیش : آرمانخواهی, مردم, مقاومت ملت ایران
کلیدواژه(ها) : آرمانخواهی, مردم, مقاومت ملت ایران
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بنده هيچ ملتى را مانند ملت ايران سراغ ندارم كه اين‌طور آگاهانه، آرمانگرايانه، شجاعانه و چنين بيدار و به‌روز، از راه خود كار خود و آرمانهاى خود دفاع كرده باشد.