[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه - 1378/06/24
عنوان فیش : انقلاب, انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : انقلاب, انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انقلاب، علاج و شفابخش، نعمت الهی و تنها راه است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه - 1378/06/24
عنوان فیش : مردم, همت
کلیدواژه(ها) : مردم, همت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملت ایران آن چیزی را که به‌نام خدا بر آن همّت گماشته است، به‌دست خواهد آورد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه - 1378/06/24
عنوان فیش : اصلی ـ فرعی کردن امور
کلیدواژه(ها) : اصلی ـ فرعی کردن امور
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
دنیای اسلام بخصوص دنیای عرب همین امروز باید متوجّه باشد که شگرد دشمنان این است که آن‏ها را از این قضیه‏ی مهم که امروز قضیه‏ی اصلی‏ جهان اسلام و بخصوص قضیه‏ی اصلی جهان عرب است، منصرف و ذهنها را به جاهای فرعی‏ و به مسائل دروغین منتقل کنند، برای اینکه بتوانند این کار را انجام دهند. البته آن‏ها نخواهند توانست انجام دهند. این‏ها هم اگر غفلت کنند، برای خودشان جز زیان، چیزی به بار نخواهد آورد؛ یعنی آبروی غفلت‏کنندگان خواهد رفت، اما قضیه به همان استحکام اصلی باقی خواهد ماند و بلاشک روزی ملت فلسطین، سرزمین فلسطین را در زیر سلطه‏ی حقّ خود خواهد گرفت؛ هیچ تردیدی نیست.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه - 1378/06/24
عنوان فیش : احساس مسئولیت
کلیدواژه(ها) : احساس مسئولیت
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
در طول بیست سالی که از انقلاب می‌گذرد، سرگذشت سپاه، یک سرگذشت درس‌آموز و قابل تأمّل و قابل بهره‌برداری برای نسلهای متعاقب ما هم امروز و هم در آینده است. اینکه مجموعه‌ای با الهام از تکلیف الهی و احساس وظیفه و شناخت نیاز زمان به وجود آید، رشد کند و عناصر مورد نیاز خود را از مجموعه‌ی جوانان و عناصر مؤمن جامعه جذب کند و به برگ و بار برسد و وظایف خود را در حسّاس‌ترین موقعیتها به‌نحوی‌که برای اغلب ناظران چه در داخل و چه در سطح جهان حیرت‌انگیز است، صورت دهد و در خطّ مستقیمی که برای خود ترسیم کرده است، با استقامت، با دقّت، آگاهانه، با حزم و حذر حرکت کند؛ جوانان مثل پیران جهان‌دیده، در مواردی فکر کنند و عمل کنند و تصمیم بگیرند و جوانانه اقدام کنند این‌ها حوادثی است که اتّفاق افتاده است همه‌ی این‌ها درخور تأمّل و دقّت است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه - 1378/06/24
عنوان فیش : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مجموعه‌ای است كه وجودش امروز برای كشور و ملت ایران و همه‌ی هدفهای والایی كه این ملت برای خودش ترسیم كرده است، ضروری و لازم است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه - 1378/06/24
عنوان فیش : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دفاع از انقلاب، تمامیت انقلاب و هدفهای انقلاب و برای مقابله با دشمنان انقلاب به وجود آمده است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه - 1378/06/24
عنوان فیش : تاریخ, اهمیت تاریخ, آشنایی با تاریخ
کلیدواژه(ها) : تاریخ, اهمیت تاریخ, آشنایی با تاریخ
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ذخیره‌ی تاریخ گذشته و حوادث گذشته را از عزیزترین ذخایر بدانید. آن را مبادا مورد غفلت قرار دهید كه این غفلت، خسارتهای بزرگی به بار خواهد آورد.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه - 1378/06/24
عنوان فیش : اهداف انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : اهداف انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دفاع از انقلاب، تمامیّت انقلاب و هدفهای انقلاب و برای  مقابله با دشمنان انقلاب به وجود آمده است. انقلاب هرچه دشمن دارد و دشمنی دارند، به‌طور طبیعی در مقابل سپاه پاسداران صف بسته‌اند و حضور دارند؛ چون پاسدارِ انقلاب است. همه آن نیروهایی که در این طبیعتِ «خدا ساخته» و در این قوانین و سنن الهی برای دفاع از انقلاب و از حقانیّت اسلام وجود دارد - همه آن نیروهای معنوی، همه آن تواناییها و استعدادهای درونی - همه درخدمت این مجموعه‌ای است که برای دفاع از انقلاب پدید آمده است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه - 1378/06/24
عنوان فیش : هویت انقلابی
کلیدواژه(ها) : هویت انقلابی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
انقلاب، یک امر ذهنی و فکری و خیالی نیست؛ یک امر واقعی است. انقلاب، یک حرکت عمومی است؛ راهی است که این ملت میرود برای این که خود را به رستگاری حقیقی و به سعادت برساند و خود را از گرفتاریهای مشترک کشورهای تحت ستم امروز دنیا خلاص کند. انقلاب میخواهد این ملت و این کشور را عزیز، سربلند، مرفّه، دارای برجستگیهای مادّی و معنوی، برخوردار از تعالی و تکامل مادّی و معنوی کند. انقلاب میخواهد سلطه بیگانگان را رفع و فرودستی و ذلت را که مدّتی سعی داشتند بر این کشور و براین ملت تحمیل کنند، ریشه‌کن کند؛ بدبختیهایی را که تسلّطهای بیگانگان و دشمنان به‌وجود آورده است، زایل و اثرزدایی نماید. این، انقلاب است؛ علی‌رغم کسانی که سعی کردند اسم انقلاب و مفهوم انقلاب و هویّت انقلاب را در طىّ تبلیغات مغرضانه خودشان بد معرفی کنند و سعی کردند کاری کنند که مفهوم انقلاب، اوّل از یک مفهوم درخشان و پرجاذبه و عزیز، به یک مفهوم عادّی و بعد اگر توانستند به یک مفهوم منفی تبدیل شود. تلاشها برای این است. حتّی کسانی پیدا شدند برای این که با استفاده از خطّی که دشمنان اسلام و دشمنان انقلاب و ایران میدادند، این طور وانمود کنند که اصل مفهوم انقلاب، یک مفهوم منفی است! بله؛ البته انقلاب برای کسانی که سالهای متمادی بر یک کشور، پنجه انداختند، بزرگترین بلاست - برای آنها منفیتر از انقلاب، هیچ چیزی نیست - اما ملتی که میخواهد خود را از چنگال سلطه صدساله و صدوپنجاه ساله مادّی و معنوی، فرهنگی و اقتصادی نجات دهد، انقلاب، علاج و شفابخش، نعمت الهی و تنها راه است.