[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1378/04/07
عنوان فیش : حاکمیت دین
کلیدواژه(ها) : حاکمیت دین
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
فقط در حاكمیت دینی است كه اراده‌ی مردم، همراه با عشق، با شور،با ارادت و با اخلاص، همه‌ی وجود آنها را در مقابله‌ی با دشمن بسیج می‌كند