[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1378/04/07
عنوان فیش : خودی و غیرخودی
کلیدواژه(ها) : خودی و غیرخودی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
آنچه مهمّ است، این است که جبهه‏ی اسلامی، جبهه‏ی دینی، جبهه‏ی انقلاب، جبهه‏ی امام که به آن جبهه‏ی خودی می‏گوییم ترفند دشمن را بشناسد؛ بداند که دشمن چه می‏کند و چه می‏خواهد بکند و هدفش چیست. بحمد اللّه بزرگانِ فعّال و صاحب‏نظرانمان کارهایی می‏کنند و فعّالیتهای ارزشمندی دارند؛ لذا امروز هم ارزش این شهدا چه شهید بهشتی و چه دیگر شهدای این حادثه رضوان الله تعالی علیهم برای مردم معلوم است.