[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به کنفرانس بین‌المجالس اسلامی‌ - 1378/03/25
عنوان فیش : ابتکارات جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : ابتکارات جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
طرح تشکیل اتحادیه بین‌المجالس اسلامی از ابتکارات ارزشمندی است که بین کشورهای مسلمان شکل گرفته و جا دارد از بانیان آن قدردانی کنیم ولی آنچه کارآیی، دوام و پیشرفت آن را تضمین می‌کند بررسی مشکلات جهان اسلام و چاره‌جویی عملی وارائه طریق به حکومتهای کشورهای مسلمان از یکسو و به سازمان کنفرانس اسلامی از سوی دیگر است.

مربوط به :پیام به کنفرانس بین‌المجالس اسلامی‌ - 1378/03/25
عنوان فیش : نظام سلطه
کلیدواژه(ها) : نظام سلطه
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
بلای دیگری که سلامت جوامع اسلامی، بخصوص جوانان را تهدید می‌کند تهاجم فرهنگی غرب است. امواج صوتی، تصویری حامل ابتذال، بدتر و نافذتر از کشتی‌ها و هواپیماهای جنگی، برای سلطه مجدد دشمنان جهانی اسلام، زمینه‌سازی می‌کنند. و با ترویج ارزشهای کاذب، غرب‌گرایی را که موجب ذلت و اسارت مسلمانان است تبلیغ می‌نمایند.

مربوط به :پیام به کنفرانس بین‌المجالس اسلامی‌ - 1378/03/25
عنوان فیش : تهاجم فرهنگی
کلیدواژه(ها) : تهاجم فرهنگی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
بلای دیگری که سلامت جوامع اسلامی، بخصوص جوانان را تهدید می‌کند تهاجم فرهنگی غرب است. امواج صوتی، تصویری حامل ابتذال، بدتر و نافذتر از کشتی‌ها و هواپیماهای جنگی، برای سلطه مجدد دشمنان جهانی اسلام، زمینه‌سازی می‌کنند. و با ترویج ارزشهای کاذب، غرب‌گرایی را که موجب ذلت و اسارت مسلمانان است تبلیغ می‌نمایند. این اجلاس علاوه بر مقابله با این تهاجم خانمان برانداز، باید در جستجوی راههای مناسب ترویج فرهنگ غنی و ارزشهای اصیل اسلامی و تقویت مبانی اعتقادی ملتهای اسلامی باشد. به علاوه رسانیدن پیام حیات‌بخش اسلام به دنیای غیرمسلمان بویژه جوامع صنعتی تشنه معنویت و خسته از مکاتب شکست‌خورده مادی جزء وظایف اجلاسهای بین‌المللی اسلامی می‌تواند باشد. مارکسیسم جزء موزه تاریخ سیاسی جهان شده و سرمایه‌داری از پاسخ دادن به نیازهای معنوی و رو به رشد ملل غربی عاجز است و گرایش به معنویت در بین آنها روزافزون است و هیچ آئین و مکتب فکری، ظرفیت اسلام برای پاسخ‌گویی به نیازهای روحی انسان عصر ما را ندارد.

مربوط به :پیام به کنفرانس بین‌المجالس اسلامی‌ - 1378/03/25
عنوان فیش : هویت اسلامی
کلیدواژه(ها) : هویت اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
متأسفانه از نقاط ضعف موجود مسلمانان فقدان هماهنگی، همدلی و همکاری‌های بین‌المللی است. امروز جهان اسلام مبتلابه مصیبتهایی است که نتیجه فشار و ظلم مخالفین و معاندین متّحد و ضعف دوستان متفرّق است. هنوز از غم بوسنی فارغ نشده‌ایم که فاجعه کوزوو پیش می‌آید و مسلمانان آن منطقه تحت فشار مضاعف ناتو و صربها دچار بلاهای عظیم آوارگی، قحطی، بیماری و انهدام هویت اسلامی خویش میشوند. متأسفانه جهان اسلام به وظیفه خویش آنطور که شایسته است عمل نکرد.

مربوط به :پیام به کنفرانس بین‌المجالس اسلامی‌ - 1378/03/25
عنوان فیش :مشورت پیامبر (صلی الله علیه و آله) یکی از رموز پیشرفت سریع مسلمین
کلیدواژه(ها) : پیشرفت
نوع(ها) : قرآن

متن فیش :
تشکیل مجالس مقننه به شکل فعلی در کشورهای اسلامی در یک قرن اخیر رایج شده ولی در اصل، اسلام منادی و پیشرو برپایی حکومتهای مردمی و شورایی در چهارچوب وحی و قوانین الهی است. پیامبر گرامی اسلام به فرمان الهی «و شاورهم فی‌الامر»(1) در مهمات حکومتی اسلام مشورت می‌فرمودند و حتّی در صورت غلبه رأی جمع بر نظر مبارک ایشان، در مواردی به نظر اصحاب عمل می‌کردند. شاید بتوان گفت که این امر یکی از رموز پیشرفت سریع و بی‌سابقه مسلمین در آغاز تاریخ اسلام بوده است.
1 ) سوره مبارکه آل عمران آیه 159
فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُم ۖ وَلَو كُنتَ فَظًّا غَليظَ القَلبِ لَانفَضّوا مِن حَولِكَ ۖ فَاعفُ عَنهُم وَاستَغفِر لَهُم وَشاوِرهُم فِي الأَمرِ ۖ فَإِذا عَزَمتَ فَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلينَ
ترجمه :
به (برکت) رحمت الهی، در برابر آنان [= مردم‌] نرم (و مهربان) شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده می‌شدند. پس آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب! و در کارها، با آنان مشورت کن! اما هنگامی که تصمیم گرفتی، (قاطع باش! و) بر خدا توکل کن! زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد.


مربوط به :پیام به کنفرانس بین‌المجالس اسلامی‌ - 1378/03/25
عنوان فیش : امت بزرگ اسلامی
کلیدواژه(ها) : امت بزرگ اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از نقاط ضعف موجود مسلمانان فقدان هماهنگی، همدلی و همکاری‌های بین‌المللی است.

مربوط به :پیام به کنفرانس بین‌المجالس اسلامی‌ - 1378/03/25
عنوان فیش : اسلام
کلیدواژه(ها) : اسلام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هیچ آئین و مکتب فکری، ظرفیت اسلام برای پاسخ‌گویی به نیازهای روحی انسان عصر ما را ندارد.

مربوط به :پیام به کنفرانس بین‌المجالس اسلامی‌ - 1378/03/25
عنوان فیش :
کلیدواژه(ها) :
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
معضلات بین‌المللی ما جز در سایه تعاون بین کشورهای مسلمان حل شدنی نیست

مربوط به :پیام به کنفرانس بین‌المجالس اسلامی‌ - 1378/03/25
عنوان فیش : نظام سرمایه‌داری غرب
کلیدواژه(ها) : نظام سرمایه‌داری غرب
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
بلای دیگری که سلامت جوامع اسلامی، بخصوص جوانان را تهدید می‏کند تهاجم فرهنگی غرب است. امواج صوتی، تصویری حامل ابتذال، بدتر و نافذتر از کشتی‏ها و هواپیماهای جنگی، برای سلطه مجدد دشمنان جهانی اسلام، زمینه‏سازی می‏کنند. و با ترویج ارزشهای کاذب، غرب‏گرایی را که موجب ذلت و اسارت مسلمانان است تبلیغ می‏نمایند. این اجلاس علاوه بر مقابله با این تهاجم خانمان برانداز، باید در جستجوی راههای مناسب ترویج فرهنگ غنی و ارزشهای اصیل اسلامی و تقویت مبانی اعتقادی ملّتهای اسلامی باشد. به علاوه رسانیدن پیام حیات‏بخش اسلام به دنیای غیر مسلمان به‏ویژه جوامع صنعتی تشنه معنویت و خسته از مکاتب شکست‏خورده مادّی جزء وظایف اجلاسهای بین‏المللی اسلامی می‏تواند باشد. مارکسیسم جزء موزه تاریخ سیاسی جهان شده و سرمایه‏داری از پاسخ دادن به نیازهای معنوی و رو به رشد ملل غربی عاجز است و گرایش به معنویت در بین آن‏ها روزافزون است و هیچ آئین و مکتب فکری، ظرفیت اسلام برای پاسخ‏گویی به نیازهای روحی انسان عصر ما را ندارد.