[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به مناسبت اولین اجلاس دوره‌ی سوم مجلس خبرگان‌ - 1377/12/03
عنوان فیش : حضور مردم در صحنه
کلیدواژه(ها) : حضور مردم در صحنه
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
خدای بزرگ را سپاسگزارم که با الطاف کریمانه‌ی خود و به دعای حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا فداه، ملت مؤمن و بزرگوار ایران را در همه‌ی مراحل حرکت شجاعانه‌اش به سوی صلاح و فلاح مادی و معنوی، هدایت و یاری فرمود و آنان را در عبور از موانع دشوار و دریدن پرده‌های جهل و تلبیس و فرونشاندن غبارهای فتنه و ناکام ساختن دشمنان، موفق ساخت.
اقدام به تشکیل مجلس خبرگان سوم در انتخاباتی سالم و پرشور، از جمله‌ی توفیقات بزرگی است که خداوند متعال به این ملت مؤمن و مقاوم و رشید، عنایت فرمود:
از آنجا که جایگاه والای این مجلس معظم در حفظ تداوم و سلامت نظام اسلامی برتر از همه‌ی مجالس و مراکز تصمیم‌گیری در این نظام است، دشمنان اسلام و ایران سعی خود را بر این متمرکز کرده بودند که با تبلیغات مسموم و شبهه‌افکنیهای انبوه، اراده‌ی ملت را در برگزاری باشکوه انتخابات آن، سست کنند و این مجلس را از پشتوانه‌ی آراء مردم، محروم سازند. آنچه به برکت هدایت الهی و بیداری و عزم مردمی اتفاق افتاد، دشمنان اسلام و در راس همه، دستگاه سیاسی و تبلیغاتی استکبار و بخصوص آمریکا را با واقعیتی که به کام آنان تلخ است، مواجه ساخت. آنها که با بذل پولهای گزاف و تلاش پرخرج تبلیغاتی خود سعی داشتند نظام سیاسی، مترقی و انقلابی اسلام را با حکومتهای مرتجع ساخته و دست نشانده‌ی سیاستهای استکباری مقایسه کنند و با ترفندهای تبلیغاتی، دموکراسیهای دروغین و مبتنی بر نیرنگ و وعده و وعید را به رخ ملت ایران بکشند، و حاکمیت دین و قانون را استبداد معرفی کنند، به چشم خود شاهد استقبال و حضور انبوه مردمی بودند که در انتخابات خبرگان شرکت کردند و گمانه‌زنی‌های آنان را درباره‌ی عدم استقبال مردم از انتخاباتی که به امور روزمره ارتباط ندارد، باطل ساختند. ملت ایران با حضور خود در انتخابات خبرگان نشان داد که تحت تأثیر تبلیغات استکباری دشمنانی که هنوز هوس بر روی کار آوردن حکومتی دست‌نشانده و گوش به فرمان در کشور ما را از سر خارج نکرده‌اند، قرار نمی‌گیرد و تلاش آنان و ایادی مزدور، یا همفکران غافل و فریب خورده‌شان را با عزم و بیداری و دوراندیشی خود نقش بر آب می‌سازد.
وظیفه‌ی حساس مجلس خبرگان که عبارت از حفظ و استمراربخشیدن رهبری دینی و انقلابی است، با این حضور آگاهانه‌ی مردمی، بسی سنگین و خطیر است این مجلس در این دوره نیز بحمدالله مجمع گروهی از فضلاء و علماء و مجتهدین آگاه و متعهد است و امید و انتظار می‌رود که وظائف مهمی را که قانون اساسی بر عهده‌ی آن نهاده است، در لحظه‌ی خطیری که هر روز و هر ساعت می‌باید مترصد آن بود، با امانت و شجاعت و اخلاص به انجام برساند. تعیین رهبر حائز صلاحیت و نیز تشخیص ناتوانی یا عدم صلاحیت وی، وظیفه‌ی بزرگ و بی‌بدیلی است که اعضاء این مجلس محترم بر دوش گرفتن آن را با خدای علیم و قدیر و با ملت ایران پیمان بسته‌اند، و سزا است که همه‌ی ایمان و تقوا و آگاهی و اخلاص خود را در خدمت آن قرار دهند.