[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در حرم مطهر رضوی - 1394/01/01
عنوان فیش : انتقاد به مسئولین, کارگزاران نظام, نقدپذیری متواضعانه, کارگزاران نظام, وظیفه مسئولان
کلیدواژه(ها) : انتقاد به مسئولین, کارگزاران نظام, نقدپذیری متواضعانه, کارگزاران نظام, وظیفه مسئولان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
به مسئولان کشور – در سه قوّه – این را تأکید میکنم که آنها هم باید با منتقدین خود و با کسانی که از آنها انتقاد میکنند رفتار مناسبی داشته باشند، آنها را تحقیر نکنند، به آنها اهانت نکنند.