[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تربیت مدرس‌ - 1377/06/12
عنوان فیش : دستاوردهای انقلاب اسلامی, اعتماد به نفس ملی, احساس حقارت ملت ایران, انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : دستاوردهای انقلاب اسلامی, اعتماد به نفس ملی, احساس حقارت ملت ایران, انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از مقطع انقلاب به این طرف، معجزه ی«خودباوری» به وقوع پیوسته است؛ آن احساس حقارت دیگر امروز نیست.