[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران حج - 1376/12/13
عنوان فیش : حج, امت بزرگ اسلامی
کلیدواژه(ها) : حج, امت بزرگ اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حقیقتاً یک حج می‌تواند کار یک امّت را اصلاح کند. این‌قدر بابرکت است.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران حج - 1376/12/13
عنوان فیش : حج
کلیدواژه(ها) : حج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حج در بین همه‌ی فرایض اسلامی، آن فریضه‌ی ممتازی است که هم جنبه‌ی الهی و معنوی و فردی آن وهم جنبه‌ی اجتماعی‌اش، از بقیه‌ی واجبات امتیاز دارد.

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران حج - 1376/12/13
عنوان فیش : حج, فرصتهای عظیم حج
کلیدواژه(ها) : حج, فرصتهای عظیم حج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
واقعاً اگر از یک موسم حج، به لحاظ جنبه‌ی اجتماعی، درست استفاده شود، یک مراسم حج در یک سال کافی است که دنیای اسلام را متحوّل کند.