[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نمازجمعه - 1376/10/12
عنوان فیش : جوان, تفکر
کلیدواژه(ها) : جوان, تفکر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بهترین جوانان کشور، جوانانی اند که صاحب فکر واندیشه باشند.