[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1376/09/07
عنوان فیش : اقامه دین, انقلاب اسلامی, دستاوردهای انقلاب اسلامی, انقلاب
کلیدواژه(ها) : اقامه دین, انقلاب اسلامی, دستاوردهای انقلاب اسلامی, انقلاب
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما توانسته‌ایم کلام خدا را در بین مردم رایج و دلها را به سمت خدا متوجه کنیم ؛ یعنی انقلاب، این کار را کرده است، اشخاص که نمیتوانند این چیزها را به خودشان نسبت دهند