[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری - 1376/05/12
عنوان فیش : خودی و غیرخودی
کلیدواژه(ها) : خودی و غیرخودی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
ما که بر سرِ کار آمدیم آن روز که روز مبارزه بود تلاش کردیم، آن روز که پیشنهاد مسئولیت کردند، به هر صورت قبول کردیم برای تحقّق همین هدف بود. کسانی که با فرهنگ ما آشنا نیستند، باور کنند. اگرچه می‏دانم قطعاً باور نمی‏کنند که برای ما این مسئولیتها جاذبه‏ای ندارد. خودی‏ها می‏دانند. کسانی که از نزدیک با این فرهنگ و اشخاص آشنا هستند، می‏دانند. این مسئولیتها، فقط برای اقامه‏ی‏ عدل، اقامه‏ی حکم الله و هموار کردن راه خدا در مقابل پای مردم، ارزش و محبوبیت و جاذبه دارد. تلاش باید برای این باشد.