[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1376/03/07
عنوان فیش : انقلاب اسلامی, نعمت الهی, افتخارات جمهوری اسلامی, حضور مردم در صحنه
کلیدواژه(ها) : انقلاب اسلامی, نعمت الهی, افتخارات جمهوری اسلامی, حضور مردم در صحنه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از بزرگترین افتخارات انقلاب ما، مردمی بودن و مردمی ماندن است. این، نعمت بزرگی است که باید آن را پاس داشت و قدر دانست.

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1376/03/07
عنوان فیش : حضور مردم در صحنه, نعمت الهی
کلیدواژه(ها) : حضور مردم در صحنه, نعمت الهی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
حضور مردم، نعمت بزرگی است.

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1376/03/07
عنوان فیش : انتخابات, حضور مردم در صحنه, شکر نعمت
کلیدواژه(ها) : انتخابات, حضور مردم در صحنه, شکر نعمت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انتخابات همه از برکات مردمی بودن و همین نعمت بزرگ خداست. عزیزان من! در برابر نعمت باید شکر کرد.

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1376/03/07
عنوان فیش : حضور مردم در صحنه
کلیدواژه(ها) : حضور مردم در صحنه
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
بعد از گذشت هجده، نوزده سال از پیروزی انقلاب، بعد از نُه سال از رحلت امام بزرگوار - که دشمن تصوّر می‌کرد یک ماه هم این نظام باقی نخواهد ماند - مردم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند و با حضور خود که یادآور روزهای پرشور و هیجان اوّل پیروزی است، چنین انتخابات شیرینی را سازماندهی می‌کنند. این، نعمت بزرگی است که باید آن را شکرگزاری کرد.

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1376/03/07
عنوان فیش : حضور مردم در صحنه
کلیدواژه(ها) : حضور مردم در صحنه
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
یکی از بزرگترین افتخارات انقلاب ما، مردمی بودن و مردمی ماندن است. این، نعمت بزرگی است که باید آن را پاس داشت و قدر دانست. در دنیا، بسیاری از دولتهایی که به وسیله انقلابها، یا به وسیله کودتاها، یا به طرق گوناگون دیگر روی کار می‌آیند، نمی‌توانند حمایت مردمی را برای خودشان حفظ کنند. حتّی دیده شده است، دولتهایی که با کمک مردم بر سرِ کار آمده‌اند، بعد بلافاصله با یک حرکت تند و انقلابی اعلام کرده‌اند که مثلاً تا فلان مدّت، انتخاباتی انجام نخواهد گرفت، یا وعده داده‌اند، ولی به وعده خود عمل نکرده‌اند. جمهوری اسلامی، در اوّلین سال پیروزی انقلاب - سال پنجاه و هشت - پنج انتخابات برگزار کرد و تا امروز هم مرتّب ادامه داشته است.

حضور مردم، نعمت بزرگی است. این نعمت که بحمداللَّه در همین روزها یک تجربه و آزمایش شیرین و پرشکوه دیگر از آن مشاهده شد و صحنه بسیار زیبایی را آفرید که در دنیا و در تاریخ مایه افتخار ملت ایران و جمهوری اسلامی و انقلاب شد - انتخابات ریاست جمهوری - جای شکرگزاری دارد. انتخابات - از جمله انتخابات اخیر - همه از برکات مردمی بودن و همین نعمت بزرگ خداست. عزیزان من! در برابر نعمت باید شکر کرد.