[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در خطبه‌‌های نماز عید فطر - 1375/11/21
عنوان فیش : وحدت کلمه
کلیدواژه(ها) : وحدت کلمه
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
به شما ملت عزیز عرض می‌کنم که همین حضور در صحنه را حفظ کنید، تا عزت و اقتدار و قدرت مادی و معنویتان محفوظ باشد. این اتفاق کلمه‌ای که بحمدالله در میان شما برقرار است و دشمن نتوانسته است آن را به هم بزند، حفظ کنید، تا عزت و اقتدار و آبرو و حیثیت شما در دنیا و تأثیرگذاریتان بر روی ملتهای دیگر، به همین شدت و قوت و قدرت و عظمت، باقی بماند.