[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران‌ - 1375/10/28
عنوان فیش : قرآن, تقوا, غفلت
کلیدواژه(ها) : قرآن, تقوا, غفلت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در اصطلاحات قرآنی، آن چیزی که نقطه‌ی مقابل غفلت است، تقواست. تقوا، یعنی بهوش بودن و دائم مراقب خود بودن.