[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از پاسداران - 1375/09/24
عنوان فیش : اخلاق اسلامی
کلیدواژه(ها) : اخلاق اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تشبّه به بزرگان و انتساب به اولیا، کار زیرکان عالم است.