[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و دانش‌آموزان - 1375/08/09
عنوان فیش : استکبار, استکبارستیزی, ایستادگی مقابل استکبار
کلیدواژه(ها) : استکبار, استکبارستیزی, ایستادگی مقابل استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مبارزه با استکبار، یک شعار همیشگی است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و دانش‌آموزان - 1375/08/09
عنوان فیش : استکبار, دشمن شناسی
کلیدواژه(ها) : استکبار, دشمن شناسی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
یکی دیگر از تلاشهای استکبار، جو سازی علیه کسی است که می‌خواهند او را از بین ببرند و از میدان خارج کنند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و دانش‌آموزان - 1375/08/09
عنوان فیش : استکبار, استکبارستیزی, ایستادگی مقابل استکبار
کلیدواژه(ها) : استکبار, استکبارستیزی, ایستادگی مقابل استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شعار مبارزه با استكبار، يك شعار زنده است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و دانش‌آموزان - 1375/08/09
عنوان فیش : استکبار, مقاومت, استکبارستیزی, ایستادگی مقابل استکبار
کلیدواژه(ها) : استکبار, مقاومت, استکبارستیزی, ایستادگی مقابل استکبار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بر خلاف آنچه كه خود مستكبران تبليغ كرده‌اند، مبارزه با استكبار، هم ممكن است، هم داراى آينده است و هم امروز براى ملت ايران، يك فريضه به حساب مى‌آيد.