[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در جمع زنان شهر ارومیه‌ - 1375/06/28
عنوان فیش : ایالات متحده امریکا, استکبار, دشمن, جوان, ماندگاری و مصونیت و آسیب‌‌‏ناپذیری جمهوری اسلامی
کلیدواژه(ها) : ایالات متحده امریکا, استکبار, دشمن, جوان, ماندگاری و مصونیت و آسیب‌‌‏ناپذیری جمهوری اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تا وقتی این روحهای جوان، پرشور، دارای آگاهی، با اراده و با محبّت، در جامعه‌ی ما بحمداللَّه فراوان است، استکبار، امریکا و دشمنان ریز و درشت این ملت، هیچ غلطی نسبت به این کشور نمی‌توانند بکنند .