[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مدیران و مسئولان مطبوعات کشور - 1375/02/13
عنوان فیش : مطبوعات, تقلیدگرایی
کلیدواژه(ها) : مطبوعات, تقلیدگرایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
از ضعفهای مطبوعات ما، تقلید کورکورانه از کارهای غرب است.