[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش : مردم, حضور مردم در صحنه, حضور در صحنه
کلیدواژه(ها) : مردم, حضور مردم در صحنه, حضور در صحنه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مهمترین کار مردم، حضور در صحنه‌ی انقلاب و سازندگی است.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش : مردم
کلیدواژه(ها) : مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بدون کمک مردم، هیچ‌کس نمی‌تواند به طور موفّق، در این کشور کار مهمی را انجام دهد.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش : ایران, سازندگی کشور, ایجاد ثروت در جامعه, صرفه‎جویی
کلیدواژه(ها) : ایران, سازندگی کشور, ایجاد ثروت در جامعه, صرفه‎جویی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
کشور ما، کشور ثروتمندی است و می‌تواند خود را به‌خوبی اداره کند و بسازد. حتی می‌تواند به غیر از زمان حال، زمان آینده را هم پایه‌ریزی کند و تضمین و تأمین نماید؛ اما مشروط بر این‌که موارد ثروت، به شکل صحیحی مورد ملاحظه قرار گیرد و در آن، اسراف و زیاده‌روی نشود.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش : صرفه‎جویی
کلیدواژه(ها) : صرفه‎جویی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اسراف بد است و از نظر شرعی، گناه و حرام محسوب می‌شود. از نظر منطق عقلانی و اداره‌ی کشور هم، یک کار ممنوع و زشت است و مخصوص کسان خاصی نیست.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش :
کلیدواژه(ها) :
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در جامعه‌ی ما باید در همه‌ی ذهنها و فکرها جا بیفتد که منع مالیات و منع ادای حقوق عمومی دولت و ملت، یک خلاف و یک گناه است.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش :
کلیدواژه(ها) :
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
گرفتن مالیات و اداکردن آن و کمک به دولت و استنقاذ مالیات، یک وظیفه است.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش : ایران, انقلاب, اسلام, احکام شرعی
کلیدواژه(ها) : ایران, انقلاب, اسلام, احکام شرعی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آنچه که تا کنون برای این کشور کار شده، به برکت انقلاب بوده است. آنچه هم که بعد از این برای این کشور کار شود، به برکت انقلاب و اسلام انقلابی و احکام نورانی اسلام و دین خواهد شد.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش : ارزش‌های انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : ارزش‌های انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
مسأله‏ی انتخابات هم، مسأله‏ی مهمی است؛ چون در همین هفته‏های آینده، ما مسأله‏ی انتخابات را خواهیم داشت. تقریباً نیمی از انتخابات باقی است. همه‏ی آنچه را که راجع به مرحله‏ی اوّلِ انتخابات عرض کردیم، در مورد این مرحله، به قوّت خود باقی است و بلکه از جهاتی شاید اهمیت بیشتری هم داشته باشد. مردم، مثل مرحله‏ی گذشته، به انتخابات اقبال نشان دهند و در صحنه‏ی انتخابات حضور پیدا کنند و کاندیداهای مناسب را انتخاب نمایند. البته، بهترین کسانی را هم که می‏شود انتخاب کرد، کسانی هستند که انسان نسبت به آن‏ها اطمینان دارد که وقتی وارد مجلس شورای اسلامی شدند، مورد اعتماد و اطمینانند و خدای نکرده، دچار انحراف و فساد نخواهند شد و برای مردم و اسلام و مسلمین و رفاه امور کشور و پیشبرد اهداف انقلاب و گسترش و تعمیق ارزشهای انقلابی، تلاش خواهند کرد و تحت تأثیر دشمن قرار نخواهند گرفت. نیروهای انقلاب را به مجلس شورای اسلامی بفرستید و إن شاء اللّه مجلس را کامل کنید. آنچه که تا کنون برای این کشور کار شده، به برکت انقلاب بوده است. آنچه هم که بعد از این برای این کشور کار شود، به برکت انقلاب و اسلام انقلابی و احکام نورانی اسلام و دین خواهد شد.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش : انتخابات مجلس شورای اسلامی
کلیدواژه(ها) : انتخابات مجلس شورای اسلامی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
مسأله‌ی انتخابات هم، مسأله‌ی مهمی است؛ چون در همین هفته‌های آینده، ما مسأله‌ی انتخابات را خواهیم داشت. تقریباً نیمی از انتخابات باقی است. همه‌ی آنچه را که راجع به مرحله‌ی اوّلِ انتخابات عرض کردیم، در مورد این مرحله، به قوّت خود باقی است و بلکه از جهاتی شاید اهمیت بیشتری هم داشته باشد. مردم، مثل مرحله‌ی گذشته، به انتخابات اقبال نشان دهند و در صحنه‌ی انتخابات حضور پیدا کنند و کاندیداهای مناسب را انتخاب نمایند. البته، بهترین کسانی را هم که می‌شود انتخاب کرد، کسانی هستند که انسان نسبت به آنها اطمینان دارد که وقتی وارد مجلس شورای اسلامی شدند، مورد اعتماد و اطمینانند و خدای نکرده، دچار انحراف و فساد نخواهند شد و برای مردم و اسلام و مسلمین و رفاه امور کشور و پیشبرد اهداف انقلاب و گسترش و تعمیق ارزشهای انقلابی، تلاش خواهند کرد و تحت تأثیر دشمن قرار نخواهند گرفت. نیروهای انقلاب را به مجلس شورای اسلامی بفرستید و ان‌شاءاللَّه مجلس را کامل کنید. آنچه که تا کنون برای این کشور کار شده، به برکت انقلاب بوده است. آنچه هم که بعد از این برای این کشور کار شود، به برکت انقلاب و اسلام انقلابی و احکام نورانی اسلام و دین خواهد شد.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش : انتخابات
کلیدواژه(ها) : انتخابات
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
مهمترین کار مردم، حضور در صحنه‌ی انقلاب و سازندگی است. هم به دولت در انجام کارهایی که در پیش داشت، کمک کردند - که بدون کمک مردم، هیچ‌کس نمی‌تواند به طور موفّق، در این کشور کار مهمی را انجام دهد - و هم در صحنه‌ی انقلاب، حضور خود را نشان دادند و در راهپیماییها و در هر جایی که لازم بود حضوری از آنها محسوس باشد و بخصوص در این برهه‌ی اخیر - در امر انتخابات - حضور جانانه‌ای از خود به نمایش گذاشتند. در حالی‌که تبلیغات دشمن وانمود و اصرار می‌کرد که نسبت به انتخابات، فضا را تیره و تار نشان دهد و مردم را غایب از صحنه قلمداد کند. بحمداللَّه درصدی از مردم که در انتخابات شرکت کردند، نسبت به دوره‌های اخیری که آمار آنها به درستی در ذهنمان است، کاملاً بیشتر بود. مردم به شکل چشمگیری حضور پیدا کردند و در این امر مهم شرکت نمودند. البته نیمی از انتخابات هنوز باقی است که امیدواریم آن را هم مردم به بهترین وجه انجام دهند.
ملت عزیز ما می‌دانند که سرنوشت کشور در دست آنها و بسته به اراده و همّت و ایمان آنهاست. بنابراین برای آینده، همه باید به تلاش و کار و حضور و تصمیم‌گیری جدّی، عازم باشند. وقتی مردم در صحنه بودند و همّت کردند و خواستند، مسؤولان هم به‌کار تشویق می‌شوند و کار را بهتر و بیشتر و جدّی‌تر انجام می‌دهند.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش : انتخابات
کلیدواژه(ها) : انتخابات
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
مسأله‌ی انتخابات هم، مسأله‌ی مهمی است؛ چون در همین هفته‌های آینده، ما مسأله‌ی انتخابات را خواهیم داشت. تقریباً نیمی از انتخابات باقی است. همه‌ی آنچه را که راجع به مرحله‌ی اوّلِ انتخابات عرض کردیم، در مورد این مرحله، به قوّت خود باقی است و بلکه از جهاتی شاید اهمیت بیشتری هم داشته باشد. مردم، مثل مرحله‌ی گذشته، به انتخابات اقبال نشان دهند و در صحنه‌ی انتخابات حضور پیدا کنند و کاندیداهای مناسب را انتخاب نمایند. البته، بهترین کسانی را هم که می‌شود انتخاب کرد، کسانی هستند که انسان نسبت به آنها اطمینان دارد که وقتی وارد مجلس شورای اسلامی شدند، مورد اعتماد و اطمینانند و خدای نکرده، دچار انحراف و فساد نخواهند شد و برای مردم و اسلام و مسلمین و رفاه امور کشور و پیشبرد اهداف انقلاب و گسترش و تعمیق ارزشهای انقلابی، تلاش خواهند کرد و تحت تأثیر دشمن قرار نخواهند گرفت. نیروهای انقلاب را به مجلس شورای اسلامی بفرستید و ان‌شاءاللَّه مجلس را کامل کنید. آنچه که تا کنون برای این کشور کار شده، به برکت انقلاب بوده است. آنچه هم که بعد از این برای این کشور کار شود، به برکت انقلاب و اسلام انقلابی و احکام نورانی اسلام و دین خواهد شد.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش : انضباط اجتماعی
کلیدواژه(ها) : انضباط اجتماعی
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
اسراف در ثروت عمومی و موجودیهای این کشور و منابع طبیعی و نیز در آنچه که با زحمت زیاد به دست می‌آید و اسراف در نان و آب و انرژی و نیروی انسانی، همه اینها بد است. اسراف، نقطه مقابل آن توصیه‌ای است که ما در سال گذشته و سالهای قبل از آن عرض کردیم که عبارت از «انضباط» است. اگر بخواهیم با اسراف مبارزه کنیم، باید برای این کار برنامه‌ریزی انجام گیرد و آن را مسؤولان دولتی انجام دهند. بنابراین، توصیه اوّل من، مبارزه با اسراف و زیاده‌روی و نابود کردن اموال عمومی و اموال شخصی است؛ چون اموال شخصی هم، به نحوی به اموال عمومی برمی‌گردد.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
پیشرفت‏ علم و تحوّل امور دانشجویی و افزایش تعداد دانشجویان در کشور، برای دشمنان ما هیچ خوشایند نیست و نمی‏توانند ببینند که در کشور، این‏همه طلب علم می‏شود و به این وسیله، آینده‏ی میهن تضمین و تأمین می‏گردد. حتّی در صحنه‏ی مسابقات علمی‏ دیدیم که جوانان ما، پیشرفتهای‏ خوبی کردند که همه‏ی این‏ها، مبارزه با استکبار محسوب می‏شود و کمک به آینده‏ی کشور است.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش : حضور مردم در صحنه
کلیدواژه(ها) : حضور مردم در صحنه
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
مردم هم در سال گذشته، حقّاً و انصافاً کارهای عظیمی را انجام دادند. مهمترین کار مردم، حضور در صحنه انقلاب و سازندگی است. هم به دولت در انجام کارهایی که در پیش داشت، کمک کردند - که بدون کمک مردم، هیچ‌کس نمی‌تواند به طور موفّق، در این کشور کار مهمی را انجام دهد - و هم در صحنه انقلاب، حضور خود را نشان دادند و در راهپیماییها و در هر جایی که لازم بود حضوری از آنها محسوس باشد و بخصوص در این برهه اخیر - در امر انتخابات - حضور جانانه‌ای از خود به نمایش گذاشتند. در حالی‌که تبلیغات دشمن وانمود و اصرار می‌کرد که نسبت به انتخابات، فضا را تیره و تار نشان دهد و مردم را غایب از صحنه قلمداد کند. بحمداللَّه درصدی از مردم که در انتخابات شرکت کردند، نسبت به دوره‌های اخیری که آمار آنها به درستی در ذهنمان است، کاملاً بیشتر بود. مردم به شکل چشمگیری حضور پیدا کردند و در این امر مهم شرکت نمودند. البته نیمی از انتخابات هنوز باقی است که امیدواریم آن را هم مردم به بهترین وجه انجام دهند.
ملت عزیز ما می‌دانند که سرنوشت کشور در دست آنها و بسته به اراده و همّت و ایمان آنهاست. بنابراین برای آینده، همه باید به تلاش و کار و حضور و تصمیم‌گیری جدّی، عازم باشند. وقتی مردم در صحنه بودند و همّت کردند و خواستند، مسؤولان هم به‌کار تشویق می‌شوند و کار را بهتر و بیشتر و جدّی‌تر انجام می‌دهند.
برای این‌که نسبت به کارهای مهم این سال و سالهای آینده، سررشته‌ای در دست باشد، دو سه سرفصل را در مورد تلاش مشترک مردم و دولت مطرح می‌کنم:

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش : حضور مردم در صحنه
کلیدواژه(ها) : حضور مردم در صحنه
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
جوانان ما در همه عرصه‌هایی که برای دشمنان، عرصه‌های مطلوبی در کشور نیست و حضور آحاد مردم - بخصوص جوانان - را در آن نمی‌پسندند، حاضر شدند و حضور برجسته‌ای از خود نشان دادند.
من می‌خواهم عرض کنم که این حضور را ادامه و بلکه افزایش دهید. همه مردم - بخصوص جوانان - باید هم در صحنه علمی و هم در صحنه‌ی معنوی و عبادی و هم در صحنه‌های اجتماعی - مثل کمک به آحاد مردم، کمک به مستمندان، ورزش و کارهای گوناگون دیگر - شرکت کنند. این هم توصیه دیگری است که اگر ان‌شاءاللَّه مورد توجّه مردم قرار گیرد - که ان‌شاءاللَّه خواهد گرفت - یقیناً بر آینده ما اثر خواهد گذاشت.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش : حضور جوانان در صحنه انقلاب
کلیدواژه(ها) : حضور جوانان در صحنه انقلاب
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
من در سال گذشته، به نكته‌ای توجّه كردم و آن این است كه جوانان ما، در عرصه‌هایی كه برای دشمنانمان هیچ خوشایند نیست، حضور جدّی و فعّالی دارند. مثلا در عرصه معنویّات، دشمن می‌خواهد كه مردم ما - بخصوص جوانانمان - از معنویّات دور شوند. ما در سال گذشته، خبرهای موثّقی داشتیم كه مجالس و اجتماعات دینی و عبادی و مساجد و نمازهای جماعت، از حضور جوانان سرشار و مشحون است. حتّی مثلا اعتكاف كه یك مستحبّ بسیار مهمّی است و مخصوص كسانی بوده است كه در گذشته، به امور مستحبّه توجّه زیادی می‌كردند. در سال گذشته دیدیم كه جوانان - حتّی جوانان دانشجو - اعتكاف می‌كنند و تعداد اعتكاف كنندگان زیاد بودند. بنابراین، جوانان ما به معنویات توجّه كردند.
همچنین به علم روی آوردند. پیشرفت علم و تحوّل امور دانشجویی و افزایش تعداد دانشجویان در كشور، برای دشمنان ما هیچ خوشایند نیست و نمی‌توانند ببینند كه در كشور، این‌همه طلب علم می‌شود و به این وسیله، آینده میهن تضمین و تأمین می‌گردد. حتّی در صحنه مسابقات علمی دیدیم كه جوانان ما، پیشرفتهای خوبی كردند كه همه اینها، مبارزه با استكبار محسوب می‌شود و كمك به آینده كشور است.
همچنین در عرصه‌های ورزش هم، جوانان ما تلاشهای زیادی كردند و كارهای خوبی انجام دادند كه این را هم دشمنان ما نمی‌پسندیدند. بنابراین در سال گذشته، جوانان ما در همه عرصه‌هایی كه برای دشمنان، عرصه‌های مطلوبی در كشور نیست و حضور آحاد مردم - بخصوص جوانان - را در آن نمی‌پسندند، حاضر شدند و حضور برجسته‌ای از خود نشان دادند.
من می‌خواهم عرض كنم كه این حضور را ادامه و بلكه افزایش دهید. همه مردم - بخصوص جوانان - باید هم در صحنه علمی و هم در صحنه‌ی معنوی و عبادی و هم در صحنه‌های اجتماعی - مثل كمك به آحاد مردم، كمك به مستمندان، ورزش و كارهای گوناگون دیگر - شركت كنند. این هم توصیه دیگری است كه اگر ان‌شاءاللَّه مورد توجّه مردم قرار گیرد - كه ان‌شاءاللَّه خواهد گرفت - یقیناً بر آینده ما اثر خواهد گذاشت.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش : حضور مردم در صحنه
کلیدواژه(ها) : حضور مردم در صحنه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
وقتی مردم در صحنه بودند و همت كردند و خواستند، مسوولان هم به‌كار تشویق می‌شوند و كار را بهتر و بیشتر و جدی‌تر انجام می‌دهند.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش : حضور مردم در صحنه
کلیدواژه(ها) : حضور مردم در صحنه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
وقتی مردم در صحنه بودند و همت كردند و خواستند، مسوولان هم به‌كار تشویق می‌شوند و كار را بهتر و بیشتر و جدی‌تر انجام می‌دهند.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش : مردم
کلیدواژه(ها) : مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملت عزيز ما مى‌دانند كه سرنوشت كشور در دست آنها و بسته به اراده و همت و ايمان آنهاست.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش : مردم
کلیدواژه(ها) : مردم
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
وقتى مردم در صحنه بودند و همت كردند و خواستند، مسوولان هم به‌كار تشويق مى‌شوند و كار را بهتر و بيشتر و جدى‌تر انجام مى‌دهند.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش : اسلام انقلابی
کلیدواژه(ها) : اسلام انقلابی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
بهترین کسانی را هم که می‌شود انتخاب کرد، کسانی هستند که انسان نسبت به آنها اطمینان دارد که وقتی وارد مجلس شورای اسلامی شدند، مورد اعتماد و اطمینانند و خدای نکرده، دچار انحراف و فساد نخواهند شد و برای مردم و اسلام و مسلمین و رفاه امور کشور و پیشبرد اهداف انقلاب و گسترش  و تعمیق ارزشهای انقلابی، تلاش خواهند کرد و تحت تأثیر دشمن قرار نخواهند گرفت. نیروهای انقلاب را به مجلس شورای اسلامی بفرستید و ان‌شاءاللَّه مجلس را کامل کنید. آنچه که تا کنون برای این کشور کار شده، به برکت انقلاب بوده است. آنچه هم که بعد از این برای این کشور کار شود، به برکت انقلاب و اسلام انقلابی و احکام نورانی اسلام و دین خواهد شد.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش : عید نوروز
کلیدواژه(ها) : عید نوروز
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
عید سعید نوروز را به همه ملت عزیز ایران و ایرانیانی که در سراسر جهان زندگی می‌کنند و به ملتهای فارسی زبان مانند - ملت افغانستان و تاجیکستان - و همچنین به ملتهایی که عید نوروز را بزرگ می‌شمارند و گرامی می‌دارند، تبریک عرض می‌کنم. بدین ترتیب، عید نوروز وسیله‌ای برای احساس همبستگی ملتهای متعدّدی است که امیدواریم این همبستگی، روز به روز میان ملتهای برادر و همسایه و مؤمن بیشتر شود.
همچنین این عید سعید را به ایثارگران ملتمان، خانواده‌های عزیز شهیدان و نیز به جانبازان عزیز و آزادگان سرافراز و اسرا و مفقودان مظلوم ما که در دست بیگانگان و دشمنانند و به خانواده‌های آنها و همچنین به همه کسانی که در راه این کشور و انقلاب، به تلاشی بزرگ و دشوار سرگرمند، تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم خدای متعال حلول این سال جدید را برای ملت ما حلول برکت و خیر قرار دهد و برای آنها - به معنای حقیقی کلمه - این روز را روز نو و این سال را سال مبارکی گرداند.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش : زبان فارسی
کلیدواژه(ها) : زبان فارسی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
عید سعید نوروز را به همه ملت عزیز ایران و ایرانیانی که در سراسر جهان زندگی می‌کنند و به ملتهای فارسی زبان مانند -  ملت افغانستان و تاجیکستان - و همچنین به ملتهایی که عید نوروز را بزرگ می‌شمارند و گرامی می‌دارند، تبریک عرض می‌کنم. بدین ترتیب، عید نوروز وسیله‌ای برای احساس همبستگی ملتهای متعدّدی است که امیدواریم این همبستگی، روز به روز میان ملتهای برادر و همسایه و مؤمن بیشتر شود.

مربوط به :پیام به مناسبت آغاز سال 1375 - 1375/01/01
عنوان فیش : اهداف انقلاب اسلامی
کلیدواژه(ها) : اهداف انقلاب اسلامی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
بهترین کسانی را هم که می‌شود انتخاب کرد، کسانی هستند که انسان نسبت به آنها اطمینان دارد که وقتی وارد مجلس شورای اسلامی شدند، مورد اعتماد و اطمینانند و خدای نکرده، دچار انحراف و فساد نخواهند شد و برای مردم و اسلام و مسلمین و رفاه امور کشور و پیشبرد اهداف انقلاب و گسترش  و تعمیق ارزشهای انقلابی، تلاش خواهند کرد و تحت تأثیر دشمن قرار نخواهند گرفت. نیروهای انقلاب را به مجلس شورای اسلامی بفرستید و ان‌شاءاللَّه مجلس را کامل کنید. آنچه که تا کنون برای این کشور کار شده، به برکت انقلاب بوده است. آنچه هم که بعد از این برای این کشور کار شود، به برکت انقلاب و اسلام انقلابی و احکام نورانی اسلام و دین خواهد شد.