[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دانشگاه امام حسین(ع) - 1374/08/17
عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
شما جوان، مؤمن و انقلابی هستید. بحمد اللّه، تربیت‏شده‏ی قرآنید. محیط پیشرفت‏ آماده است. چشم و دل شما روشن است. پس، باید پیش بروید. لذا، همان‏طور که برادر عزیزمان، سردار فرمانده دانشگاه، یادآوری کردند، من بر همان اصول و موازین گفته‏شده‏ی قبلی، یعنی علمی‏ بودن، نظامی بودن، معنوی و عرفانی بودن، و دائم در حال پیشرفت بودن، تأکید می‏ورزم.