[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از جانبازان ورزشکار - 1374/06/23
عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
هفتاد و نه مدال طلا در تاریخ ورزش ایران، ظاهراً سابقه ندارد و گویا در طول این سالیان دراز، هرگز هیچ مجموعه‏ای نتوانسته است این همه طلا بیاورد! خوب؛ خدا خواست این کار را هم، مثل خیلی کارهای بزرگِ دیگر، آقایانِ حزب‏اللّهی انجام دهند تا یاوه‏گویان نگویند که «از حزب‏اللّهی‏ها کاری برنمی‏آید.» بفرمایید! همین جنگ را هم حزب‏اللّهی‏ها به پیروزی رساندند و همین مرزهای کشور را هم حزب‏اللّهی‏ها حفظ کردند. این را همه باور کنند. اینکه ما در صنعت و فناوری و پیشرفتهای‏ علمی‏ و فنّی، با قبل از انقلاب، زمین تا آسمان فرق داریم، مرهون همین حزب‏اللهی‏ها هستیم. عمدتاً آن‏ها کردند و عمدتاً آن‏ها بودند که این بن‏بست‏ها را گشودند و پیش رفتند. ازاین‏رو، در همه‏ی زمینه‏ها- هم زمینه‏های اقتصادی و هم ورزشی و هم علمی و فرهنگی- به فضل پروردگار، کار به دست همین حزب‏اللّهی‏ها پیش رفته است. اکنون هم که بیشترین مدال را همین کاروان حزب‏اللّهی‏ها و آن هم در چند رشته‏ی ورزشیِ محدود به ارمغان آورده است. این مملکت، مملکت حزب‏اللّهی‏هاست و آینده‏ی این مملکت هم به‏دست همین حزب‏اللّهی‏ها و نیروهای انقلابی و مؤمن رقم می‏خورد و هرجا هم مشکلی عمده پدید آید، آن‏ها باید بیایند و آن را حل کنند. فضل پروردگار، این‏گونه هم خواهد شد.